Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Đoàn Ngọc Hậu
400,000
Võ Thị Tâm
1,000,000
Phạm Quang Huy
1,000,000
Nguyễn Hoàng Hiền
600,000
Nguyễn Thị Thu Hà
700,000
Đinh Thị Yến Oanh
602,362
Nguyễn Tú Văn
700,000
Trần Thanh Hiếu
700,000
Nguyễn Ngọc Bảo Trúc
600,000
Nguyễn Thị Kim Chi
1,600,000
Ngô Vũ Hoàng Dương
1,000,000
Võ Thành Đức
1,500,000
Đào Thị Ánh Nguyệt
700,000
NGUYỄN QUỐC KHANH
2,000,000
Vương Lâm
700,000
Vũ Tiến Anh
400,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP