Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Phạm Văn Sáng
100,000
Lương Quang Long
200,000
Lê Thị Thu Trang
200,000
Đặng Thị Ánh Tuyết
200,000
Trần Thị Tuyết Mai
200,000
Trần Văn Minh
200,000
Võ Đại Long
300,000
Trần Thanh Minh
100,000
Phạm Thị Hoa
200,000
Nguyễn thế tuân
200,000
Nguyễn Thị Thỏa
200,000
TRẦN THỊ NHUNG
200,000
Nguyễn Thị Lưu
200,000
Cao Quang Khải
333,333
Quách Đức Sơn
100,000
Nguyễn Thế Thọ
200,000
Nguyễn Tấn An
700,000
Đoàn Thế Nho
200,000
Nguyễn Ngọc Hoan
200,000
Nguyễn Tất Thắng
200,000
Võ Minh Cường
100,000
Nguyễn Văn Khương
200,000
Đỗ Thùy Trang
200,000
Đặng Bá Hồng
200,000
Nguyễn Đình Tiến
200,000
Trần Quang Đảng
200,000
Chung Quốc Bảo
200,000
Vũ Thị Thanh
200,000
Nguyễn Ngọc Tuấn
100,000
Vũ Thanh Phong
100,000
Đặng Xuân Hợi
200,000
Trịnh Quang Toàn
222,222
Nguyễn Minh Châu
200,000
Trần Xuân Quỳnh
200,000
Nguyễn Kim Yến
500,000
Nguyễn Văn Phúc
100,000
Vũ Minh Thái
200,000
Bùi Thanh Tùng
100,000
Quan Hán Xương
999,999
Lê Thị Xuân
200,000
Nguyễn Thị Lộc
200,000
Phan Ngọc Danh
500,000
Lê Văn Linh
200,000
Nguyễn Hồng Tú Duyên
500,000
Đặng Thị Ngọc Hưng
2,710,976
Đoàn Đỉnh Lam
2,000,000
Thái Văn Tuấn
100,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP