Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Hồ Thị Trâm
200,000
Lê Quang Hùng
100,000
Huỳnh Tấn Minh
200,000
Hồ Văn Phúng
700,000
Nguyễn Đức Nghiên
200,000
Trần Bình Tâm
200,000
Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm
500,000
Võ Hà Quang Định
1,000,000
Đặng Thái Thịnh
510,000
châu quốc long
300,000
Lương Ngọc Tú
200,000
Đỗ Thành Đạt
0
Lưu Toàn Định
210,000
BÙI XUÂN THIẾT
200,000
Nguyễn Phương Quỳnh
200,000
Lê Mạnh Tới
300,000
Phạm Tuấn Anh
200,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP