Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyễn Huy Hiệu
400,000
Nguyễn Minh Trí
400,000
Dương Minh Mẫn
1,000,000
Nguyễn Thị Hồng Phượng
400,000
Phan Ngọc Mai
400,000
PHAN QUANG DŨNG
400,000
Nguyễn Tú Ngọc
400,000
Nguyễn Quốc Anh
400,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP