Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyễn Đình Hoàng Uyên
1,000,000
Nguyễn Thiện Duy
1,000,000
Trần Anh Thanh Sơn
500,000
Nguyễn Văn Lộc
200,000
Nguyễn Hữu Phước
200,000
Phan Thị Giang Hương
500,000
Lê Đồng Dư
800,000
Nguyễn Hữu Châu
300,000
Đinh Nguyễn Thái Kiệt
200,000
Nguyễn Đức Công
200,000
Nguyễn Vĩnh Thuận
200,000
Ngô Kim Linh
0
Nguyễn Văn Hùng
200,000
Phan Thị Thu Hằng
500,000
Võ Thị Mai Xuân
500,000
Võ Xuân Hải
0
Nguyễn Thị Mỹ Dung
500,000
Nguyễn Văn Vũ
200,000
Hoàng Hải Long
0
Nguyễn Công Thành
200,000
Huỳnh Ngọc Tấn
200,000
Bùi Thị Hồng Nhung
200,000
Lê Văn Huy
200,000
Trần Hữu Dương
0
Võ Thanh Phương
200,000
Nguyễn Thị Huỳnh Cúc
500,000
Nguyễn Thị Thương Nhớ
500,000
Đồng Mạnh Hưng
0
Phạm Nguyễn Trang Anh
100,000
Nguyễn Minh Quang
0
Trần Hữu Lộc
300,000
Từ Thị Cẩm Tú
0
Nguyễn Hữu Tiến
200,000
Vũ Trà My
200,000
Huỳnh Thị Huyền
0
Lưu Văn Tú
0
Gian Cẩm Huy
0
Lê Thị Anh Thư
0
Vũ Nguyễn Thanh Thảo
0
Nguyễn Thị Như Nguyệt
0
Dư Phúc Mỹ Kim
0
Huỳnh Văn Giang
0
Phạm Hoàng Thơ
0
Nguyễn Thị Quỳnh Giao
0
Lê Thị Hoài Thơm
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP