Giving Tree
trang chủ
Girl in a jacket Girl in a jacket
Bùi Quang Hùng
100,000
Nguyễn Hoàng
1,000,000
Ban Liên lạc Cựu sinh viên UEH khóa 15
150,000,000
BTC Giải Golf UEH Alumni 2022
136,000,000
Nhóm cựu học viên EMBA Hàn Quốc
10,000,000
Châu Ngô Anh Nhân
5,000,000
Mạng lưới Cựu sinh viên UEH
746,000,000
Văn Phong
500,000
Tạ Thị Lan Anh
500,000
Huỳnh Thị Xuân Liên - Chủ tịch - Công ty TNHH Ngôi nhà Sài Gòn
10,000,000
Le Nguyen Ly Na
500,000
Nguyễn Đông Phong
2,000,000
Tạ Phương Liên
10,000
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
99,000
To Kien Luong
50,000
Hà Lê Thủy Quyên
2,000,000
Vũ Thị Tuyết
100,000
Trần Thị Hoàng Anh
100,000
Dũng Nguyễn Hoàng
500,000
Nguyễn Khắc Vũ
500,000
Châu Đỗ Trà Mi
1,000,000
Hồ Thế Trung
200,000
Phạm Hữu Chính
1,000,000
Lê Thị Thanh Huệ
500,000
Nguyễn Thị Bảo Trân
100,000
Thanh Vân
500,000
NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
500,000
Ngô Bảo Ngọc
500,000
Trúc Ngân
100,000
Đặng Thị Quang
200,000
Lê Nguyễn Minh Thư
200,000
Trịnh Sỹ Phú
700,000
Nguyễn Thị Trúc Giang
200,000
NGUYỄN THIK KIM PHƯỢNG
500,000
Mai Nguyễn Thu Hằng
1,000,000
Nguyễn Thị Ngọc Hân
200,000
PHAN THỊ NGỌC
200,000
Trần Hoàng Anh Nhi
700,000
Nguyễn Anh Đức
10,000,000
Nguyễn Thị Li Na/Trung Tâm Kinh Tế, Luật Và Quản Lý (CTELG)
200,000
Trương Hoàng Long Vũ
100,000
Phạm Tiến Dũng
100,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP