Giving Tree
trang chủ
Girl in a jacket Girl in a jacket
Sinh viên 1
200,000
Sinh viên 2
50,000
Trà My
30,000
Sinh viên 3
500,000
Khuất Thái Hanh
500,000
Lê Mỹ Duyên
200,000
Nguyễn Trần Kim Hạnh
50,000
Trần Trung Dũng
246,000
Chu Văn Quỳnh
1,000,000
Nguyễn Hồng Trâm
100,000
Nguyễn Phạm Anh Thư
200,000
Hồ Ngọc Yến My
100,000
LÊ THỊ KIM NGÂN
200,000
Khuất Hòa Nhã Thư
200,000
Lữ Thị Thanh Trúc
1,000,000
Nguyễn Chí Trung
1,000,000
Bùi Vĩnh Toàn
200,000
Nguyễn Thị Tố Vy
2,000,000
TĂNG TRẦN TẤN KHẢI
500,000
Nguyễn Tài Dũng
100,000
Phạm Thị Thanh Tâm
500,000
LỚP CAO HỌC _ K31.2
2,300,000
Lê Hoàng Thúy Nguyên
600,000
Đinh Thị Tuyết Ngọc
100,000
Lễ tốt nghiệp UEH T7/2022
757,723
Trần Hoàng Anh Nhi
300,000
Nguyễn Trần Hoàng Đạt
50,000
Nguyễn Hùng Dũng
100,000
Ngô Phương Thảo
50,000
Nguyễn Trọng Anh
10,000
Võ Thị Ngọc Liên
50,000
Nguyễn Thị Phương
100,000
Đặng Ngọc Thúy Vân
50,000
Hồ Yến Thiên
100,000
Phan Thị Thuỳ Trang
50,000
Trần Hoàng Anh Nhi
100,000
Dương Thị Thùy Trang - Nguyễn Thanh Phúc
2,000,000
Trần Hoàng Anh Nhi
100,000
Lê Thị Mai
100,000
Maria DIỄM PHÚC
200,000
Đặng Phạm Quỳnh Nga
100,000
Trần Hoàng Anh Nhi
700,000
Lễ tốt nghiệp tháng 3 và tháng 6/2023
3,936,301
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
100,000
Mai Văn Thiện
100,000
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm/Viện Nghiên Cứu Và Tư Vấn Phát Triển Vùng
100,000
Nguyễn Nhựt Thành
10,000
Nguyễn Minh Thuận
10,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP