Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Trịnh Quốc Lâm
0
Nguyễn Công Nam
371,076
Thai Kim Lien
383,838
Nguyễn Văn Đương
1,000,000
Huỳnh Thị Ngọc Ngân
201,028
Ninh Ngọc Hải
100,000
Phan Lâm Thao
500,000
Hoàng Thị Thu Hiền
306,214
Trần Thị Thúy Hải
888,888
Nguyễn Minh Lộc
0
Đoàn Thị Thanh Diệu
281,020
Trương Nhật Uyên
270,522
Phan Thị Hường
281,020
Hoàng Lê Anh Tuấn
0
Nguyễn Song Gia Anh
281,020
Trịnh Lê Duy
281,020
Phạm Quốc Việt
0
Lâm Lê Nhật Tiên
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP