Giving Tree
Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyễn Thị Hương Giang
0
Nguyễn Đức Thịnh
100,000
Nguyễn Hồng Ngọc
400,000
Huỳnh Thúc Định
0
Nguyễn Văn Phệt
300,000
Tô Thị Hoàng Yến
200,000
Đặng Bá Trí
499,000
Nguyễn Thị Hương
300,000
Ngô Chí Cường
0
Bùi Quang Việt
1,000,000
Thái Thị Pha
300,000
Phạm Thái Hà
300,000
Nguyễn Hồng Nam
500,000
Lê Thị Nguyệt Vân
450,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP