Giving Tree
Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyễn Thị Hương Giang
200,000
Nguyễn Đức Thịnh
300,000
Nguyễn Hồng Ngọc
600,000
Nguyễn Văn Phệt
500,000
Tô Thị Hoàng Yến
400,000
Nguyễn Thị Ngọc Châu
200,000
Đặng Bá Trí
699,000
Nguyễn Thị Hương
500,000
Ngô Chí Cường
400,000
Bùi Quang Việt
1,500,000
Thái Thị Pha
500,000
Phạm Thái Hà
500,000
Nguyễn Hồng Nam
700,000
Lê Thị Nguyệt Vân
850,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP