Giving Tree
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước
Girl in a jacket Girl in a jacket
Hoàng Văn Việt
0
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
0
Thái Trí Dũng
500,000
Trần Đình Vinh
0
Nguyen Quynh Hoa
400,000
Lương Vinh Quốc Duy
500,000
Ngô Hoàng Thảo Trang
500,000
Huỳnh Kiều Tiên
1,000,000
Lâm Mạnh Hà
0
Trương Đăng Thụy
0
Trần Bá Thọ
500,000
Hay Sinh
0
Nguyễn Hoàng Bảo
0
Lê Trung Cang
500,000
Phùng Thanh Bình
0
Nguyễn Thanh Triều
0
Nguyễn Ngọc Danh
0
Đỗ Hoàng Minh
0
Nguyễn Trần Minh Thành
0
Nguyễn Thị Bích Hồng
200,000
Nguyễn Xuân Lâm
0
Nguyễn Hoài Bảo
0
Huỳnh Văn Thịnh
0
Trương Công Thanh Nghị
0
Trương Thành Hiệp
200,000
Vũ Hải Anh
0
Châu Văn Thành
0
Hồ Hoàng Anh
1,000,000
Nguyễn Thị Hồng Thu
0
Võ Tất Thắng
2,000,000
Lê Thành Nhân
0
Nguyễn Ngọc Hà Trân
200,000
Nguyễn Hữu Dũng
0
Nguyễn Lưu Bảo Đoan
0
Lê Thanh Loan
0
Đỗ Hữu Luật
0
Hồ Quốc Thông
1,000,000
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
500,000
Nguyễn Thị Tâm Hiền
200,000
Nguyễn Quang
1,000,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP