Giving Tree
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
Girl in a jacket Girl in a jacket
Lê Bích Liễu
200,000
Đỗ Minh Tứ
600,000
Bùi Thị Huyền
1,000,000
Vũ Anh Tuấn
400,000
Đỗ Lâm Hoàng Trang
1,000,000
Nguyễn Thùy Dương
500,000
Hoàng Xuân Sơn
700,000
Trần Nguyên Ký
500,000
Nguyễn Văn Sáng
1,500,000
Phạm Thị Lý
1,600,000
Lộ Kim Cúc
1,000,000
Nguyễn Minh Tuấn
2,000,000
Nguyễn Khánh Vân
500,000
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
1,000,000
Bùi Xuân Thanh
2,200,000
Lê Thị Ái Nhân
700,000
Nguyễn Thị Thu Hà
300,000
Phạm Thị Kiên
200,000
Bùi Xuân Dũng
100,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP