Giving Tree
Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH
Girl in a jacket Girl in a jacket
Lê Thị Tuyết Minh
100,000
Bùi Thị Thu Trang
200,000
Thái Hồng Phúc
100,000
Hà Thanh Bích Loan
200,000
Trương Thị Anh Đào
2,000,000
Nguyễn Lương Hoàng Thành
200,000
Hồ Đình Phương Khanh
100,000
Nguyễn Phú Quỳnh Như
500,000
Nguyễn Phương Chi
5,000,000
Võ Đoàn Thơ
500,000
Nguyễn Tấn Lộc
200,000
Nguyễn Thị Minh Ngọc
200,000
Nguyễn Thị Hạnh
200,000
Dương Thị Thúy Uyên
200,000
Kiều Huyền Trâm
200,000
Hồ Minh Thắng
200,000
Võ Đình Phước
1,000,000
Nguyễn Thị Thiên Phương
200,000
Lê Phương Nga
200,000
Bùi Mỹ Ngọc
500,000
Phan Thị Vân Thanh
100,000
Hồ Thị Phương Nam
100,000
Lê Tuấn
0
Võ Thị Hồng Lê
200,000
Lê Thị Thảo Linh
100,000
Trương Vĩnh Duy
50,000
Bùi Phú Hưng
100,000
Nguyễn Thị Bích Duyên
100,000
Vương Phạm Thùy Vân
100,000
Nguyễn Huỳnh Trang
200,000
Nguyễn Thảo Trang
0
Tôn Nữ Tùy Anh
200,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP