Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Hoàng Trung Nam
0
Lê Thị Hồng Hoa
100,000
Hoàng Trọng
100,000
Chu Nguyễn Mộng Ngọc
100,000
Đào Bảo Dũng
100,000
Nguyễn Mạnh Hà
0
Nguyễn Thành Cả
100,000
Nguyễn Văn Trãi
100,000
Nguyễn Thị Ngọc Miên
100,000
Nguyễn Thanh Vân
100,000
Nguyễn Đình Tuấn
100,000
Huỳnh Thị Thu Thủy
100,000
Hà Văn Sơn
100,000
Nguyễn Hữu Thái
0
Phạm Trí Cao
100,000
Lê Minh Trí
0
Trần Hà Quyên
100,000
Trần Gia Tùng
100,000
Phan Ngô Tuấn Anh
100,000
Trần Thị Tuấn Anh
3,100,000
Lê Xuân Trường
100,000
Bùi Thị Lệ Thủy
100,000
Nguyễn Hoàng Vũ
100,000
Hoàng Thị Diễm Hương
100,000
Ngô Trấn Vũ
100,000
Nguyễn Văn Nhân
100,000
Nguyễn Văn Sĩ
100,000
Đào Nguyên Anh
100,000
Nguyễn Thị Thu Vân
100,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP