Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Trần Hồng Thái
1,000,000
Nguyễn Mạnh Tuấn
100,000
Bùi Xuân Huy
100,000
Vũ Thị Phương Lan
0
Trương Việt Phương
100,000
Huỳnh Văn Đức
100,000
Nguyễn Đăng Cao
0
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
0
Ông Chí Toàn
0
Lê Ngọc Thạnh
0
Nguyễn An Tế
100,000
Hồ Thị Thanh Tuyến
100,000
Ngô Tấn Vũ Khanh
100,000
Nguyễn Quốc Hùng
100,000
Bùi Thanh Hiếu
100,000
Phạm Thị Thanh Tâm
0
Đào Thiện Quốc
0
Nguyễn Thành Huy
0
Hoàng Anh
0
Nguyễn Tuấn Đăng
0
Võ Văn Hải
0
Trần Minh Hoàng
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP