Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyễn Thị Phương Thảo
2,100,000
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
0
Lê Văn
100,000
Đỗ Thị Kim Thanh
500,000
Lê Khánh Duy
500,000
Vương Khiết
100,000
Huỳnh Ngọc Quang Anh
100,000
Ngô Đăng Hoàn Thiện
100,000
Trương Vỹ Hiếu
200,000
Hoàng Khánh
100,000
Vũ Thị Minh Giang
100,000
Phạm Hoàng Thơ
100,000
Lương Đinh Thiên Trúc
100,000
Nguyễn Tuấn Minh
0
Byungwook Christopher Han
0
Giang Bửu Châu
0
Nguyễn Thị Diệu Hằng
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP