Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Trịnh Tú Anh
2,000,000
Tô Kiên
0
Phạm Nguyễn Hoài
1,000,000
Lê Quốc Việt
0
Trần Thị Quỳnh Mai
1,500,000
Lê Thanh Nam
0
Hoàng Ngọc Lan
0
Đỗ Lê Phúc Tâm
300,000
Hoàng Lê Nam Hải
400,000
Lê Phan Trường An
300,000
Lê Phúc Toàn
200,000
Steven Petit
0
Nguyễn Hữu Thái An
0
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
0
Nguyễn Quốc Vinh
0
Ducksu Seo
0
Nguyễn Đinh Vinh Mẫn
0
Đặng Thế Hiển
0
Nguyễn Thị An Anh
0
Cristian Carenini
0
Phạm Anh Tuấn
0
Trần Kim Hồng
0
Trần Ngọc Văn Khoa
0
Nguyễn Khoa Thanh Vân
0
Phạm Đức Long
0
Trương Ngọc Phương Anh
0
Trần Trung Tín
0
Nguyễn Minh Quang
500,000
Nguyễn Hoàng Phúc
200,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP