Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Trịnh Tú Anh
2,000,000
Tô Kiên
0
Phạm Nguyễn Hoài
500,000
Lê Quốc Việt
0
Trần Thị Quỳnh Mai
1,000,000
Lê Thanh Nam
0
Hoàng Ngọc Lan
0
Đỗ Lê Phúc Tâm
300,000
Hoàng Lê Nam Hải
200,000
Trương Mỹ Hạnh Trinh
400,000
Lê Phan Trường An
100,000
Lê Phúc Toàn
200,000
Steven Petit
0
Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP