Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyễn Bá Sơn
100,000
Đặng Trí Dũng
100,000
Nguyễn Minh Triều
100,000
Trịnh Đức Cường
100,000
Huỳnh Quang Duy
100,000
Nguyễn Trường Thịnh
100,000
Nhiêu Nhật Lương
100,000
Trần Đăng Bổng
100,000
Đỗ Như Tài
100,000
Đỗ Trí Cường
100,000
Lê Thanh Danh
100,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP