Giving Tree
Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Hoàng Thị Thuý
300,000
Nguyễn Thị Khuyên
210,000
Phạm Thị Lương
200,000
Vũ Lê Quỳnh Giao
250,000
Nguyễn Xuân Lan
200,000
Nguyễn Thị Như An
200,000
Lương Huỳnh Khánh Linh
200,000
Cao Thị Hoan
250,000
Hoàng Tuyết Anh
0
Nguyễn Trần Minh Châu
250,000
Đặng Châu Thanh Hiền
200,000
Nguyễn Quốc Huy
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP