Giving Tree
Trường Công nghệ và Thiết kế
Girl in a jacket Girl in a jacket
Dương Thị Thùy Trang
161,616
Ngô Viết Liêm
0
Lê Duy Khang
0
Yi Dong Su
0
Vũ Tường Quyên
50,000
Hoàng Thị Ái Nhân
100,000
Trần Lê Quỳnh Anh
100,000
Ôn Ngọc Yến Nhi
0
Huỳnh Kim Tôn
0
Trương Mỹ Diễm
0
Võ Ánh Xuân Thương
0
Nguyễn Thị Nhi
0
Trần Thanh Hùng
0
Nguyễn Thu Hà
0
Ngô Ngọc Lan
0
Thái Thanh Tuấn
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP