Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Phạm Quang Huy
100,000
Phạm Trung Tấn
200,000
Nguyễn Thị Kim Uyên
800,000
Nguyễn Phương Thảo
200,000
Võ Thành Trung
333,333
Đinh Văn Ký
0
cao thị xuân tâm
1,112,008
Trần Thị Thanh Tâm
700,000
Bùi Mộng Ngọc
500,000
Nguyễn Thị Tố Quyên
0
Ngô Thị Lan
200,000
Cù Đức Tài
200,000
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
260,384
Vũ Thiên Trinh
271,076
Lê Tuấn Hà
0
Nguyễn Ngọc Thanh Bình
0
Võ Tuấn Huy
0
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP