Giving Tree
Đơn vị chức năng
Girl in a jacket Girl in a jacket
Nguyen Duc Viet
888,888
Nguyễn Hoàng Sơn
1,000,000
Hoàng Quang Vinh
200,000
Đặng Anh Minh
500,000
Đoàn Thị Thu Thủy
1,000,000
Đoàn Thị Thu Trang
500,000
Mai Công Phụng
200,000
Nguyễn Thị Hương Trà
200,000
Phạm Lâm Phúc
200,000
Võ Thanh Vân
200,000
Dương Ngọc Bảo Tuyền
200,000
giới thiệu giving
ĐÓNG GÓP